• Schůze členů představenstva – minimálně 1x kvartálně
  • Schůze dozorčí rady – kvartálně

Patria investiční společnost, a.s.
Jungmannova 745/24
110 00 Praha 1

IČO: 5154197
Tel: +420 221 424 111
Email: info@patria-is.cz

ČSOB KBC Securities