• Schůze členů představenstva – minimálně 1x kvartálně
  • Schůze dozorčí rady – kvartálně

Patria investiční společnost, a.s.
Jungmannova 745/24
110 00 Praha 1

IČO: 5154197
Tel: +420 221 424 111
Email: info@patria-is.cz

ČSOB KBC Securities

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Československá obchodní banka, a.s., IČO:00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis.zn. BXXXVI.

E-mail: dataprotectionofficer@patria.cz

  • Adresa: Patria Finance, a.s.
  • Jungmannova 24
  • 110 00 Praha 1
  • K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů